Page 85 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 85

Netto pensioenregeling
Life Cycle portefeuille Rente
Life Cycle portefeuille Match I
Life Cycle portefeuille Rendement
Life Cycle portefeuille Match II
CVP Netto
Liquide middelen/Vorderingen deelnemers nog te beleggen
2020
2019 2018 2017
6.883 5.269 4.308
168 109 90
70.963 50.343 43.424
- - 61
6.872 3.569 2.075
1.062 1.070 1.040
2016
3.007
1.699
29.753
1.184
-
1.236
36.879
  7.780
 290
 81.493
 -
 12.029
 987
 102.579
              Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
85.948 60.360 50.998 Performance 2020 versus benchmark per Life Cycle portefeuille
Bruto en Netto pensioenregeling
Life Cycle portefeuille
Life Cycle Rente
Life Cycle Match I
Life Cycle Rendement
CVP Bruto
CVP Netto
2020 2020 2020 2020
1,4% 0,1% 1,3% 1,3%
9,9% 0,1% 9,8% 9,9%
2,3% 0,0% 2,3% 2,9%
10,1% 0,0% 10,1% 10,0%
10,1% 0,0% 10,0% 10,0%
2020
-0,1%
-0,1%
-0,7%
0,0%
0,0%
     Jaarverslag 2020 - SNPS 85
Under- / over- performance in %
Benchmark performance in %
Performance (na aftrek van kosten) in %
Totale management- feekosten t.l.v. LCP en beleggings- fondsen in %
Performances (Bruto) in %


   83   84   85   86   87