Page 84 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 84

Kostentransparantie voor rekening pensioenfonds + voor rekening deelnemers
Bruto + Netto pensioenregeling 2020 2019
Uitvoeringskosten 2.121
2018
2.090
2017
1.784
271,-
457
0,39%
88
0,07%
2016
2.450
384,-
306
0,39%
92
0,12%
 2.220
 301,-
 803
 0,31%
 333
 0,13%
  - gedeeld door aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden ultimo boekjaar* (x EUR1)
Kosten vermogensbeheer
- ten opzichte van gemiddeld belegd vermogen
287,- 301,-
594 542
0,29% 0,35%
   Transactiekosten 86
82
0,05%
 - ten opzichte van gemiddeld belegd vermogen
0,04%
Algemene reserve, minimaal vereist eigen vermogen en voorziening toekomstige uitvoeringskosten
x €.1000
Algemene reserve
Minimaal vereist eigen vermogen
Voorziening toekomstige uitvoeringskosten
Feitelijke dekkingsgraad Minimaal vereiste dekkingsgraad
2020
2019
5.475
3.629
6.590
102,0%
101,3%
2018
4.359
2.660
5.154
102,3%
101,4%
2017
3.207
2.249
4.316
102,1%
101,4%
2016
2.399
1.968
3.275
102,1%
101,8%
2016
7.650
677
55.280
467
-
1.365
65.439
 6.998
 4.384
 7.364
 102,1%
 101,3%
     De beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad zijn gelijk aan de feitelijke dekkingsgraad De vereiste dekkingsgraad is gelijk aan de minimaal vereiste dekkingsgraad
Kostentransparantie voor rekening pensioenfonds + voor rekening deelnemers
Bruto pensioenregeling
Life Cycle portefeuille Rente
Life Cycle portefeuille Match I
Life Cycle portefeuille Rendement
Life Cycle portefeuille Match II
CVP Bruto
Liquide middelen/Vorderingen deelnemers nog te beleggen
Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
2020
2019 2018
16.034 11.575
184 84
139.844 92.540
- -
3.551 2.092
2.654 1.952
162.267 108.243
2017
9.481
58
75.797
16
1.788
1.703
88.843
 19.268
 348
 175.269
 -
 4.857
 2.813
 202.555
       84 Jaarverslag 2020 - SNPS
   82   83   84   85   86