Page 83 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 83

Netto pensioenregeling
Premiebijdragen werkgever - Netto pensioenregeling
Premiebijdragen werknemers - Netto pensioenregeling
Totaal premiebijdragen
Saldo overdrachten van rechten risico deelnemers - Netto pensioenregeling
Pensioenuitkeringen (w.o. overdrachten aan verzekeraar of afkopen) - Netto pensioenregeling
Pensioenuitvoeringskosten voor rekening pensioenfonds - Netto pensioenregeling (daarmee direct ten laste van werkgever)
-gedeeld door aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden ultimo boekjaar* (x EUR 1)
Kosten vermogensbeheer
t.l.v. pensioenfonds - Netto pensioenregeling (daarmee direct ten laste van werkgever)
Kosten vermogensbeheer en transactiekosten t.l.v. deelnemers - Netto pensioenregeling ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen
2020
2019 2018
13.790 13.285
2.980 2.939
16.770 16.224
-17 -6
600 1.041
931 1.026
212,- 236,-
92 78
0,22% 0,26%
2017
13.756
2.725
16.481
-
1.324
899
211,-
59
0,29%
2016
17.177
3.189
20.366
-
1.512
1.285
279,-
46
0,25%
  14.371
 3.005
 17.376
      -
 420
 1.098
 261,-
 92
 0,32%
          * Tot en met 2017 gedeeld door gemiddeld aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden
Jaarverslag 2020 - SNPS 83


   81   82   83   84   85