Page 82 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 82

Aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden per einde jaar
Bruto pensioenregeling 2020 2019
Deelnemers 2.975
2018 2017 2016
2.598 2.349 2.050
 3.150
 598
 13
 3.761
  Gewezen deelnemers 498 392 268 162
 Pensioengerechtigden 11
3.484
Netto pensioenregeling 2020 2019
Deelnemers 4.299
Gewezen deelnemers 1.167
Pensioengerechtigden 95
5.561
7 7 2
2.997 2.624 2.214
2018 2017 2016
4.272 4.173 4.301
1.115 1.164 1.131
66 45 20
5.453 5.382 5.452
  4.053
 1.541
 153
 5.747
    Premiebijdragen werkgever en werknemer, saldo overdrachten van rechten risico deelnemers, pensioenuitvoeringskosten en kosten vermogensbeheer voor rekening pensioenfonds (x EUR 1.000)
Bruto pensioenregeling
Premiebijdragen werkgever - Bruto pensioenregeling
Premiebijdragen werknemers - Bruto pensioenregeling
Totaal premiebijdragen
Saldo overdrachten van rechten risico deelnemers - Bruto pensioenregeling
Pensioenuitkeringen (w.o. overdrachten aan verzekeraar of afkopen) - Bruto pensioenregeling
Pensioenuitvoeringskosten voor rekening pensioenfonds - Bruto pensioenregeling (daarmee direct ten laste van werkgever)
-gedeeld door aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden ultimo boekjaar* (x EUR 1)
Kosten vermogensbeheer
t.l.v. pensioenfonds - Bruto pensioenregeling (daarmee direct ten laste van werkgever)
Kosten vermogensbeheer en transactiekosten t.l.v. deelnemers - Bruto pensioenregeling ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen
2020
2019 2018
30.691 25.191
3.140 2.633
33.831 27.824
4.951 2.696
115 136
1.190 1.064
398,- 408,-
170 145
0,21% 0,26%
2017
21.314
2.266
23.580
1.033
37
885
402,-
109
0,28%
2016
18.470
1.904
20.374
2.855
6
1.165
616,-
86
0,27%
 36.358
 3.684
 40.042
   3.231
 308
 1.197
 378,-
 170
 0,31%
     82 Jaarverslag 2020 - SNPS


   80   81   82   83   84