Page 78 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 78

78
Jaarverslag 2020 - SNPS
5Strategisch Asset Level Management
Hoe kunnen we het werk nog
beter organiseren om zowel de tactische als de strategische doelen van SNPS
te optimaliseren? Die vraag stelt SNPS zich ieder jaar, want een efficiënte organisatie vereist goed geborgde interne en externe processen en een partnership met uitbestedingspartijen. Mede daarom is door SNPS in 2020 gewerkt aan betere rapportage voor de beleggers en het bestuur. Daarnaast zijn mooie stappen gezet in een nog betere samenwerking met onze partners zoals Achmea Investment Management (AIM) en de Stichting Pensioenopleidingen (SPO). Doel: het algehele niveau van ‘assetmanagement’ naar een nog hoger
6plan brengen.
Geïntegreerd risicomanagement
Als de uitbraak van corona
ons één ding heeft geleerd, is het
wel dat er sprake is van gedegen risicomanagement bij SNPS. In een buitengewoon uitdagend jaar heeft het fonds de diverse uitdagingen
goed doorstaan en heeft het ook
een goed resultaat neergezet. De basis hiervoor werd gelegd met een gedegen crisisplan. Hierin waren taken en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend en procedures helder in
7kaart gebracht.
Klantgerichte deelnemersbetrokkenheid SNPS wil technologie in dienst
stellen van de deelnemers. Zodoende zijn in 2019, en de eerste maanden van 2020, pilots gedraaid met beeldbellen. De introductie hiervan, in april, had daarom niet beter kunnen worden getimed. Na de eerste lockdown
raakten veel deelnemers snel gewend aan een video-overleg in plaats van
een live ontmoeting. Beeldbellen wordt daardoor hoog gewaardeerd en krijgt gemiddeld het cijfer 9 van deelnemers. Daarnaast is een communicatie- experiment gedaan met diverse mobiele applicaties, waaronder een proef met sms’jes, is de ‘pensioenchecker’-app in gebruik gesteld. Doel: bepalen in welke situaties deelnemers zo persoonlijk mogelijk over hun pensioen kunnen worden geïnformeerd en welk middel daar het best bij past. Ook is SNPS
in 2020 nog toegankelijker gaan communiceren over haar ESG-beleid. Dit gebeurt binnen een nieuwe omgeving op Shellpensioen.nl waar podcasts, filmpjes en interactieve modules kunnen worden geraadpleegd, om snel te worden bijgepraat over het beleid en de actuele ontwikkelingen.
Outlook 2021
We leven in onzekere tijden. Focus op wendbaarheid en adaptief vermogen lijkt daarom belangrijker dan de toekomst te kunnen voorspelen. Toch zijn wij positief gestemd over de kansen van 2021. Niet omdat we in een glazen bol kunnen kijken, maar omdat SNPS onder de moeilijke omstandigheden van vorig jaar goed heeft weten te presteren. Simpelweg door koers te houden geleid door een gedegen strategie. Dat geeft vertrouwen. Want ondanks dat SNPS
in 2020 een aantal nieuwe bestuurders heeft gekregen, onder wie een nieuwe voorzitter, wist iedereen elkaar snel en goed te vinden in het dagelijkse lawaai van de coronacrisis.

   76   77   78   79   80