Page 77 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 77

1Pensioenakkoord
Met het oog op de introductie van het nieuwe pensioenstelsel
in 2026, heeft de overheid dit jaar aangepakt om het Pensioenakkoord
om te zetten in nieuwe concept wet- en regelgeving. Een proces dat door Shell Pensioenbureau van nabij is gevolgd
en is geanalyseerd, waarbij mogelijke implicaties en toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn in kaart zijn gebracht. SNPS is in haar huidige opzet al grotendeels ‘future proof’ en is actief betrokken bij de grote veranderingen die het nieuwe stelsel met zich meebrengt. In het totstandkomingsproces van
wet- en regelgeving zal SNPS haar 2zienswijze blijven inbrengen.
Grote veranderingen voor het IT-systeem
Op 1 januari 2023 gaat
SNPS, volgens huidige planning,
over naar het nieuwe IT-platform van pensioenuitvoeringsorganisatie APS.
Tot die tijd wordt onder de noemer ‘project Accelerate’ hard gewerkt aan deze nieuwe ‘motor onder de motorkap’ met veel meer mogelijkheden voor het pensioenfonds. Naast een efficiënte, beheerste pensioenuitvoering tegen redelijke kosten, optimaliseert SNPS
met het nieuwe IT-platform ook het gebruikersgemak voor deelnemers.
Dit is in lijn met de IT-strategie en
de dienstverlenings-filosofie van het pensioenfonds, die drempelloze en plezierige interacties met de deelnemers vooropstelt en datakwaliteit verbetert. Omdat aanpassingen in het nieuwe IT-systeem sneller en makkelijker te realiseren zijn, wordt SNPS bovendien meer wendbaar en toekomstgericht.
3Environmental, Social & Governance factoren, kortweg ESG
Na de omarming van de 17
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) besloot het SNPS- bestuur in 2019 focus aan te brengen op vier SDG’s. Deze zouden meer aandacht moeten krijgen in de uitvoering van
het ESG-beleid. Een keuze die in het voorjaar en de zomer van 2020 werd voorgelegd aan alle (oud-) medewerkers en gepensioneerden van Shell Pensioen. Conclusie: in het ESG-beleid mag volgens onze deelnemers extra werk worden gemaakt van de SDG’s: klimaatactie, betaalbare en duurzame energie, gendergelijkheid en duurzame steden
en gemeenschappen. In gesprekken met bedrijven waarin SNPS investeert wordt deze verscherpte blik bepalend. Een taak overigens, die wordt uitgevoerd door Hermes Eos, onder regie van het bestuur
4van SNPS.
Strategische convergentie
Om dingen niet onnodig dubbel
te doen en duur te maken, wil SNPS haar processen zoveel mogelijk laten samenlopen en één oplossing bedenken voor een mogelijk probleem. Zodoende werken we onder meer met een homogene huisstijl voor beide Shell pensioenfondsen in Nederland (SNPS
en SSPF). Ook in het communicatiebeleid is dat streven naar synergie duidelijk terug te vinden. Waarom zouden deelnemers, veelal dezelfde personen, worden vermoeid met twee keer dezelfde boodschap? Dat zijn dubbele kosten en het wordt er niet per se duidelijker van. Overigens staan relevantie en kwaliteit altijd voorop in alles wat we doen.
Jaarverslag 2020 - SNPS 77


   75   76   77   78   79