Page 75 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 75

  We hebben als VO de dialoog met het bestuur verdiept
 Wilbert Huijbens, is Group Tax Reporting manager voor Shell en voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van SNPS.
“Als fiscalist heb ik altijd een interesse gehad in pensioenen. Toen mij werd gevraagd om bij de oprichting van SNPS namens de werkgever in het Verantwoordingsorgaan (VO) te komen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken of ik dit wilde doen. Pensioen is een fascinerend onderwerp en het heeft veel fiscale raakvlakken. Bovendien
is het opbouwen van pensioen heel belangrijk, vind ik. Als voorzitter probeer ik de ‘primus inter pares’ te zijn binnen het VO. Samen met de secretaris proberen we als team te functioneren, zodat we op een goede manier het gesprek kunnen voeren met het bestuur en inhoudelijk goede adviezen kunnen geven.”
Professionalisering
“Alles was nieuw bij de start van SNPS in 2013: het soort fonds, de structuur, de mensen. Ik heb het pensioenfonds én het VO dan ook zien veranderen. We begonnen met een kleine bezetting en hebben veel wisseling gehad van leden binnen het VO. Maar ik ben trots op de professionaliseringslagen die
we gemaakt hebben met elkaar. We hebben nu zes leden en permanent twee ‘inleerders’. Deze mensen lopen zich warm aan de zijkant waardoor we snel kunnen schakelen als er leden weggaan. In acht jaar zijn we uitgegroeid tot een zeer vooruitstrevend en innovatief fonds. We hebben een uitstekende regeling met een kwalitatief hoog niveau. Dat zie je terug aan de buitenwereld die onze regeling eigenlijk omarmt.”
Meer leden
“De uitbreiding van het VO heeft
ertoe geleid dat we beter de dialoog kunnen voeren met het bestuur en
SPN. We maken nu gebruik van portefeuillehouders; vanuit hun eigen discipline voeren zij gesprekken met
het bestuur en SPN. Als VO weten
we door die gesprekken wat de achtergronden zijn, waardoor wij beter in staat zijn om onze input te leveren op bepaalde thema’s. Op de hoogte zijn maakt de besluitvorming efficiënt en doeltreffender. Dat geldt voor zowel het bestuur als voor ons!”
Jaarverslag 2020 - SNPS 75

   73   74   75   76   77