Page 70 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 70

In het uitbestedingsbeleid van SNPS staat verwoord wat het fonds
op dit gebied aan eisen stelt. In
dit beleid staan de uitgangspunten, het te volgen proces, de eisen die aan de uitvoerder worden gesteld, de waarborg voor de continuïteit
van de uitbestede processen en hoe getoetst wordt of de uitvoering in overeenstemming is met de gemaakte afspraken.
Het bestuur blijft verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook voor het gedeelte
van de werkzaamheden dat is uitbesteed. Het uitbestedingsbeleid is in 2020, op enkele kleine wijzigingen na, ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft zich gericht op het monitoren van de uitvoering van dit beleid.
Corona
Ook in tijden van crisis in 2020
is op een goede manier met de uitbestedingspartijen samengewerkt. De uitvoering verliep robuust en soepel. De operationele activiteiten en de acties n.a.v. de strategische agenda zijn naar tevredenheid uitgevoerd.
Uitbesteding van bestuursondersteuning, pensioenbeheer en vermogensbeheer
In dit overzicht zijn de uitbestedingsrelaties van SNPS samengevat.
PARTIJ CONTRACT ACTIVITEIT
ACTIVITEIT OMSCHRIJVING
 Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN)
 Service Agreement
 Directeur van SNPS
 SPN ondersteunt het bestuur en adviseert het bestuur over alle aspecten van het pensioenbeleid.
 Achmea Investment Management B.V. (AIM)
  Investment Management Agreement (IMA)
  Vermogensbeheer
  AIM beheert het vermogen en adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid.
 Achmea Pensioen- services N.V. (APS)
 Overeenkomst van Pensioenbeheer
 Pensioenbeheer
 APS voert de pensioen- administratie, inclusief financiële en actuariële administratie, unit administratie en het uitkeringsproces, en de pensioencommunicatie uit.
  70 Jaarverslag 2020 - SNPS

   68   69   70   71   72