Page 67 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 67

 (IAnPSgveosopr prenksiomeneadtmHinaisntrastie, SPN voor bestuursondersteuning
en saai. Ik begrijp dat nooit zo goed, want de pensioenwereld is continu in beweging en daarom juist helemaal niet saai. Ik denk dat SNPS heel veel doet aan communicatie en in de afgelopen jaren heeft het pensioenfonds echt stappen gemaakt. Het fonds informeert de deelnemers goed via de website, met video’s, e-mails of brieven. Zeker
in deze bijzondere tijden is het extra belangrijk om in contact te blijven met de deelnemers in het pensioenfonds.”
Impact op risicomanagement
“Natuurlijk, corona heeft impact op het risicomanagement, maar als je kijkt naar het geheel van maatregelen om ‘de tent in de greep te houden’ dan zeg ik: ‘deze staat als een huis’. Ondanks de uitbraak van het coronavirus waren er geen interventies en correcties nodig op de processen en heeft SNPS geopereerd binnen haar vastgestelde beleid. Dat is best iets om trots op te zijn, omdat het laat zien dat ons risicomanagement in orde is.”
Interessante wereld
“Dat ik warmloop voor deze functie
ligt wel in de lijn der verwachting, gezien mijn achtergrond en ervaring als accountant en Governance, Risk
& Assurance manager binnen Shell. Bovendien vind ik de pensioenwereld buitengewoon interessant. Het gaat over complexe, maar uitdagende materie. Als pensioenfonds moet je veel ballen in de lucht houden en schakelen met diverse partijen. Ik zie het als
een mooie uitdaging om werkzaam te zijn binnen dat spanningsveld en vind het leuk om naast mijn reguliere werkzaamheden mijn hersens ook op een ander gebied te laten kraken!”
Peter van Arkel,
en AIM voor vermogensbeheer)
sleutelfunctiehouder
is nauwgezet gevolgd. Alle drie
risicobeheer voor SNPS.
de uitbestedingspartijen hebben hun werkzaamheden zonder
“Medio 2020 ben ik gevraagd als
noemenswaardige impact kunnen
sleutelfunctiehouder risicobeheer. In
continueren en pensioenbetalingen
deze rol houd ik overzicht op de risico’s
zijn te allen tijde zonder vertraging
waarmee SNPS mogelijk te maken
uitgevoerd. Dit is mede te danken aan
krijgt. Dat gaat om diverse financiële
de aanwezigheid van gedegen Business
en niet-financiële mogelijkheden
Continuity Plannen en blijkt uit de
en bedreigingen. Daarnaast ben ik
ISAE3402 rapporten die het fonds van
verantwoordelijk voor de beoordeling
APS en AIM heeft ontvangen. Er zijn
van het risicomanagement binnen
geen signalen dat dit in 2021 anders zal
het fonds. Ik rapporteer hierover aan
zijn, maar de situatie blijft de volledige
het bestuur. Ook neem ik deel aan
aandacht houden van het bestuur.
de interne kwartaalmeetings binnen
Ook heeft in 2020 een evaluatie
het pensioenbureau waarin het
plaatsgevonden van de crisisprocedure
risicomanagement wordt besproken. We
en is die procedure op verschillende
bekijken met elkaar: komen er nieuwe
punten verder verbeterd. In 2021 zal
risico’s op ons af, en zo ja, hoe kunnen
tenminste een deel van het jaar nog
we die managen?”
vanuit huis worden gewerkt.
Verbindende factor
“De Finance Manager van SPN, Jan Kees Smit, is de uitvoerder van het risicobeheer. Samen met zijn team controleert hij of alle ‘checks and balances’ correct en tijdig worden uitgevoerd. Ik heb regelmatig contact met hem, evenals met Bas van der Leer. Hij heeft dezelfde rol als ik, alleen dan voor het andere Shell pensioenfonds, SSPF. Het is fijn om ervaringen te delen en te zoeken naar een verbindende factor tussen SSPF en SNPS.”
Communicatie goed op orde
“Het is goed om stil te staan bij je pensioen, want er zijn verschillende keuzes die je kunt maken, nu en in de toekomst. Toch blijft pensioen voor veel mensen moeilijk te doorgronden
Jaarverslag 2020 - SNPS 67
   65   66   67   68   69