Page 66 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 66

te zijn en heeft SNPS geopereerd binnen haar vastgestelde beleid. Ook de impact op de uitvoering van de uitbestede werkzaamheden (APS voor pensioenadministratie, SPN voor bestuursondersteuning en AIM voor vermogensbeheer)
is nauwgezet gevolgd. Alle drie
de uitbestedingspartijen hebben
hun werkzaamheden zonder noemenswaardige impact kunnen continueren en pensioenbetalingen zijn te allen tijde zonder vertraging uitgevoerd. Dit is mede te danken aan
de aanwezigheid van gedegen Business Continuity Plannen en blijkt uit de ISAE3402 rapporten die het fonds van APS en AIM heeft ontvangen. Er zijn geen signalen dat dit in 2021 anders zal zijn, maar de situatie blijft de volledige aandacht houden van het bestuur.
Ook heeft in 2020 een evaluatie plaatsgevonden van de crisisprocedure en is die procedure op verschillende punten verder verbeterd. In 2021 zal tenminste een deel van het jaar nog vanuit huis worden gewerkt.
 Over Hans Peter van Arkel
Hans Peter van Arkel werkt als Finance Manager en Country Controller voor Shell Nederland en is VO- lid van SSPF. Daarnaast is hij sleutelfunctiehouder risicobeheer voor SNPS en houdt hij vanuit die positie zicht op het totaal aan risico’s.
 66
Jaarverslag 2020 - SNPS

   64   65   66   67   68