Page 63 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 63

 Risicomanagement proces
6 Bijsturen
5Rapportage / RCSA
Dashboard
1 Risicoprofiel & bereidheid
2Risk Asssessment Design Effectiveness
3Risk Asssessment Operating Effectiveness
      4Business Review
 Continue ontwikkeling
Het risicomanagementraamwerk wordt continu ontwikkeld en waar nodig aangepast. In 2020 heeft SNPS voor het eerst een ERB uitgevoerd. Daarnaast gaan in 2021 klimaatrisico’s en de consequenties van de wettelijke invulling van het Pensioenakkoord speciale aandacht krijgen.
c) Belangrijkste financiële risico’s
SNPS heeft enkele tientallen financiële en niet-financiële risico’s geïdentificeerd, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht
.
Beleggingsrisico
De pensioenpremies worden door SNPS individueel belegd voor rekening en risico van de (gewezen) deelnemer en de gepensioneerden. Het belangrijkste risico voor de deelnemer is het beleggingsrisico. Dit is het risico van tijdelijk of definitief verlies van waarde voor de deelnemer als gevolg van realisatie van de risico’s die inherent
zijn aan beleggen (zoals bijvoorbeeld het marktrisico en het renterisico). Dat wil zeggen dat rendement de beloning
is voor het nemen van risico. Risico’s
zijn binnen het beleggingsbeleid dus onvermijdelijk, maar moeten zorgvuldig worden genomen. Dit is één van de beleggingsovertuigingen van het bestuur.
Jaarverslag 2020 - SNPS 63
   61   62   63   64   65