Page 6 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 6

Inhoud
Bestuursverslag en jaarrekening 2020 - Shell Nederland Pensioenfonds Stichting
09
Voorwoord
Een open gesprek tussen bestuurslid Bjorn de Mönnink en bestuursvoorzitter Martin ten Brink.
17
Het jaar in cijfers
Van de 305 miljoen euro belegd vermogen tot het aantal deelnemers dat met pensioen is gegaan (60).
19
In vogelvlucht:
ontwikkelingen 2020
Kenan Yildirim, uitvoerend bestuurslid van SNPS, geeft een overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2020. Een buitengewoon jaar.
23
Beleggingen
Wat heeft de pandemie gedaan met
het fonds en de pensioenen van de deelnemers? Hoe is de crisis aangepakt? Met welke gevolgen? Lees meer over de aanpak en de resultaten in het interview met Arnold Gast, Risk & Investment Manager bij SNPS.
45
Coronacrisis-aanpak
Zelden heeft de wereld zo op z’n kop gestaan als in de eerste maanden van
de coronapandemie. Slecht nieuws voor beleggers. Wat heeft het SNPS bestuur gedaan om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.
59
Risicomanagement
Wat zijn de risico’s van een pensioenregeling? Lees meer over het risicomanagement van SNPS.
73
Achter de schermen
Wie zijn de mensen achter SNPS? En wat doen ze precies. Twee medewerkers aan het woord.
81
Kerncijfers 2020
97
Verantwoording en toezicht
Verantwoording en toezicht
Het bestuursmodel van SNPS alsmede het oordeel van het Verantwoordingsorgaan.
111
Jaarrekening 2020
177
Controle- en actuariële verklaring van de onafhankelijke accountant en actuaris
41
Nieuwe wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau
Vanaf 10 maart geldt nieuwe Europese wet- en regelgeving voor informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Daarnaast worden door het Pensioenakkoord een aantal onderdelen van de pensioenwetgeving aangepast.
6 Jaarverslag 2020 - SNPS   4   5   6   7   8