Page 59 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 59

Risico-
management
Aan de uitvoering van de pensioenregeling kleven risico’s. SNPS heeft daarom een raamwerk voor risicomanagement ingericht waarmee het bestuur risico’s in kaart kan brengen en beheersen. Hierbij wordt rekening gehouden met de lange-termijndoelstellingen van het fonds en de interne en externe omgeving.
 J
9
Ja
aa
ar
rv
v
e
er
r
s
sl
la
a
g
g2
2
0
0
2
20
0-
-S
S
N
N
P
P
S5
S
59
 
   57   58   59   60   61