Page 5 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 5

  Missie, visie, doel en strategie
De missie van SNPS is onze deelnemers mogelijkheden bieden voor het realiseren van persoonlijke pensioendoelen.
Het is de visie van SNPS om in het belang van onze deelnemers de pensioenregelingen op innovatieve, transparante en competitieve wijze uit te voeren. Daarbij willen we onze deelnemers in staat stellen om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun inkomen voor later.
SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) draagt zorg voor de uitvoering van 2 beschikbare premieregelingen van Shell voor medewerkers met Nederland als ‘base country’. De Bruto pensioenregeling is voor medewerkers die vanaf 1 juli 2013 nieuw in dienst komen. Daarnaast kunt u pensioen opbouwen in de Netto pensioenregeling van SNPS als uw salaris boven het wettelijk fiscale maximum is.
Doel van het beleid
Het pensioenfonds heeft als doel het uitvoeren van de SNPS-pensioenregelingen, en in
verband daarmee het (laten) verstrekken van pensioenen. Voor de maandelijkse opbouw van pensioenkapitaal stelt de werkgever een premie beschikbaar. De inhoud van de pensioenregelingen wordt bepaald in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers en is vervolgens door het pensioenfonds vastgelegd in de pensioenreglementen.
Jaarverslag 2020 - SNPS 5
 


   3   4   5   6   7