Page 49 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 49

 De dekkingsgraad van CVP stond aan het einde van 2020 iets boven
de 100%
 zijn de beleggingsrendementen
weer gaan herstellen. De financiële markten kwamen ondanks de broze economische situatie terug. Hierdoor is het geslagen gat grotendeels gedicht. De dekkingsgraad van CVP stond aan het einde van 2020 iets boven de 100%. Daar hadden we ons, na het uitbreken van de crisis eerder in het jaar, geen voorstelling van kunnen maken.”
Wat heb je geleerd van het afgelopen jaar?
“We hebben de diepere rendementsanalyses uit het begin
van de crisis, waarin talrijke vragen werden gesteld over de impact van ontwikkelingen op het pensioen, doorgevoerd naar de kwartaalanalyses voor het bestuur. Deze crisis heeft
ons nog waakzamer, creatiever en effectiever gemaakt.”
Zijn er onderdelen van de crisisaanpak die je achteraf gezien anders had willen aanpakken?
“Niet echt, althans geen grote dingen. De IT-systemen liepen goed door. Een verbeterpunt waar we naar kijken,
is de grootte van het crisisteam. Dat was een aanzienlijke groep mensen waardoor we met een brede lens naar de ontwikkelingen hebben gekeken. Dat is heel goed geweest. Maar achteraf gezien hadden we wel een heel grote groep, waardoor de discussies en beslissingen langer duurden. Voortaan beperken we het crisismanagementteam tot alleen de noodzakelijke rollen en de andere deskundigen schakelen we in op afroep.”
Zijn naar jouw idee de juiste beslissingen genomen?
“Zeker. We waren goed geïnformeerd en we hebben heel veel vragen op de experts mogen afvuren. Maar ik kan niet ontkennen dat het bij momenten heel moeilijk was om niet in te grijpen. Soms is niets doen het moeilijkst.”
Jaarverslag 2020 - SNPS 49

   47   48   49   50   51