Page 46 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 46

 BESTUUR AAN HET WOORD
46
Jaarverslag 2020 - SNPS
Bas Koch (39), Manager Cyber Security Consultancy Services voor Joint Ventures bij Shell,
aan het woord.
Waren jullie voorbereid op een dergelijke crisis? Lagen er scenario’s klaar?
“Er zullen heel weinig bedrijven zijn geweest met scenario’s voor zo’n pandemie, met een dergelijke impact. Wij hadden ze in ieder geval niet pasklaar op de plank liggen. Wel hadden we in de afgelopen jaren andere scenario’s voorbereid, zoals voor grote financiële schokken in de wereld. Die bleken enorm nuttig tijdens de corona-uitbraak.”
Waarom waren ze nuttig?
“Tot in de kleinste details waren de scenario’s uitgewerkt. Bijvoorbeeld: wat als alle IT-systemen uitvallen? Welke effecten hebben de economische schokken? Maar ook: wat is de rol van het crisismanagementteam? Wie doet wat met welke verantwoordelijkheid? Hoe lopen de communicatielijnen in- en extern? Omdat we dit allemaal hadden beschreven, konden we heel snel schakelen.”
Uiteindelijk hebben wij besloten vast te houden aan onze koers en niet in te grijpen
De beurzen klapten onderuit, een deel van de economie kwam tot stilstand, een vat ruwe olie was op een gegeven moment niets meer waard. Wat heeft dat betekend voor de beleggingen van SNPS?
“Wij voeren voor de lange
termijn grotendeels een passief beleggingsbeleid in indexfondsen.
Dat betekent dat onze beleggingsportefeuille heel robuust is samengesteld en tot in detail rekening is gehouden met mogelijke risico’s. Door bijvoorbeeld voor spreiding
en diversificatie te zorgen, maar
ook extreem waakzaam te zijn voor renteontwikkelingen. Met andere woorden; crisis of niet, we houden de markten sowieso al scherp in de gaten. En als er schokken zijn, ga je als lange termijnbelegger niet meteen op de noodrem trappen.”
Maar toch, deze crisis had een grote macro-economische impact. Vliegtuigen bleven aan de grond staan, er was een overaanbod van olie en gas. Wat doe je dan met je beleggingsstrategie?
“Met ons crisismanagementteam hebben we wekelijks de financiële performance geanalyseerd. Onszelf de vraag gesteld: moeten we wat aan onze strategie wijzigen? Allerlei vraagstukken en opties zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk hebben we besloten vast
te houden aan onze koers en niet in te grijpen.”
   44   45   46   47   48