Page 43 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 43

maximaal 10 procent van het opgebouwde pensioenvermogen ineens op te nemen. Dit deel van de wetgeving treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2023.
Wet Pensioenverdeling bij Scheiding
Dit wetsvoorstel bevat nieuwe regels voor de verdeling van pensioen bij scheiding. Deze nieuwe regels zijn voor deelnemers transparanter dan de huidige regelgeving. Volgens het wetsvoorstel krijgen ex-partners na scheiding een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, waardoor de ex- partners ook op het gebied van
pensioen geen afhankelijkheid meer
van elkaar hebben. SNPS regelt na de inwerkingtreding van de nieuwe regels deze verdeling automatisch voor zijn deelnemers die zijn gescheiden, tenzij de deelnemers van deze standaard regeling willen afwijken. Ook wordt
het partnerpensioen voor de ex-partner (‘bijzonder partnerpensioen’) alleen berekend over de huwelijkse periode. Nu wordt ook nog de voorhuwelijkse periode meegeteld. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van deze wet. De overheid is van plan om de nieuwe wet per 1 januari 2022 in te laten gaan, al is er onzekerheid of dit gaat lukken.
 Jaarverslag 2020 - SNPS 43
    41   42   43   44   45