Page 40 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 40

Nieuwe wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau
Vanaf 10 maart 2021 geldt nieuwe Europese wet- en regelgeving voor informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Deze verordening heet de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Maar wat behelst het?
4
4
0J
0
Ja
aa
a
r
r
v
v
e
er
r
s
sl
l
a
ag
g2
20
0
2
20
0
-
-
S
S
N
N
P
P
S
S
 WET- EN REGELGEVING
 
   38   39   40   41   42