Page 38 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 38

 Ook zijn engagement trajecten transparanter gemaakt
Deze maatregelen schrijven voor
dat pensioenfondsen moeten gaan rapporteren op zogeheten adverse impact indicators. Hiermee komen
data en berekeningsmethodes sneller vrij om SDG’s als richtsnoer voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s
te gebruiken en de impact van de beleggingsbeslissingen beter meetbaar te maken. De adverse impact indicators bevatten bijvoorbeeld maatstaven voor de uitstoot van CO2 en maken daarmee de invulling van ambities op het thema klimaatactie (SDG 13) meetbaar.”
   Over Nicole van der Toorn
Nicole van der Toorn is niet- uitvoerend bestuurder bij SNPS
en medeverantwoordelijk
voor het intern toezicht op de uitvoerende bestuursleden. Haar aandachtsgebieden binnen het bestuur zijn ESG, Communicatie
en Governance & Geschiktheid.
In het dagelijks leven is Nicole werkzaam als Senior Indirect Tax Adviser. Nicole is opgeleid als fiscaal-econoom en werkte hiervoor bij accountantskantoor PWC. Ze is moeder van twee kinderen.
38
Jaarverslag 2020 - SNPS


   36   37   38   39   40