Page 37 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 37

 Wij geloven in betrokken aandeelhouderschap
 de interacties met bedrijven in onze portefeuille maakte Hermes EOS tot 2020 al een koppeling met de SDG’s. Ook in haar engagement plan voor 2021-2023 krijgen de gekozen SNPS- thema’s - gendergelijkheid, betaalbare en schone energie en klimaatactie - een belangrijke positie. Daarnaast worden duurzame steden en gemeenschappen in de door Hermes EOS benoemde doelstellingen meegenomen.
Hiermee zijn de 4 thema’s stevig verankerd in het engagement plan en kunnen we steeds meer laten zien wat duurzaamheid in onze beleggingsportefeuille betekent. Een concrete en mooie stap.”
Welke concrete stappen hebben jullie nog meer gezet in 2020?
“Tot 2020 gebeurde er al veel op MVB- gebied, maar daar werd niet veel over gecommuniceerd. Dat hebben we, mede naar aanleiding van het ondertekenen van het IMVB-convenant, veranderd. We hebben de beleidslijn gedetailleerd in kaart gebracht en we publiceren veel meer over wat we doen en realiseren. Zo hebben we op onze website, www. shellpensioenmvb.nl, een nieuwe MVB-
omgeving gecreëerd met filmpjes en podcasts, waarmee je ons beleid leert kennen. Ook zijn de engagement trajecten transparanter gemaakt. Al met al grote stappen voorwaarts. Een lijn die we in 2021 met veel positieve energie voortzetten!”
Toen de bevestiging binnenkwam dat Shell (oud)medewerkers in grote meerderheid achter de keuze van de 4 duurzaamheidsthema’s staan, hoe hebben jullie het toen verder opgepakt?
“Toen de uitslag van de enquête in september 2020 bekend was, zijn de 4 thema’s door Hermes EOS meegenomen in het engagement plan. Daarnaast
zijn we met onze vermogensbeheerder AIM in gesprek gegaan om naar
nog meer mogelijkheden in de beleggingsportefeuilles te kijken. Omdat de meetbaarheid van de 4 SDG’s binnen de beleggingsportefeuilles
lastig is, hebben we besloten aan te sluiten bij de implementatie van de nieuwe Europese wetgeving, die begin 2021 van kracht wordt: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
Jaarverslag 2020 - SNPS 37   35   36   37   38   39