Page 36 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 36

36
Jaarverslag 2020 - SNPS
Ruim 7.000 Shell-medewerkers, oud-werknemers en gepensioneerden (van zowel
SNPS als SSPF) spraken zich in 2020 uit over jullie maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wat viel je het meest op in die onderzoeksresultaten?
“Het onderwerp leeft enorm en er is
een brede steun voor onze doelgerichte aanpak.Zo hebben we getoetst of men achter het besluit staat meer focus aan te brengen. Dat doen we onder meer door ons te richten op 4 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.”
Welke zijn door jullie gekozen?
“Klimaatactie, betaalbare en duurzame energie, gendergelijkheid en duurzame steden en gemeenschappen. Sustainable Development Goals die goed passen bij de deelnemers, het fonds en Shell.”
Waarom is dat zo?
“Gendergelijkheid is al jarenlang een belangrijk thema in onze organisatie en de andere SDG’s sluiten perfect aan bij de aard van de onderneming en
de wereldwijde maatschappelijke en economische uitdagingen.”
Klopt het, dat de enquête ook iets anders duidelijk heeft gemaakt? Dat deelnemers een grens stellen aan het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van SNPS?
“Ja absoluut. Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden onze deelnemers heel belangrijk, maar
het mag niet ten koste gaan van het rendement.”
Nog even terug naar de 4 SDG’s. Wat hebben jullie daarmee gedaan?
“Na de uitslag van de enquête in september, zijn de 4 SDG’s door Hermes EOS meegenomen in hun engagement plan.”
Engagement plan? Wat bedoel je daar precies mee?
“Wij geloven in betrokken aandeelhouderschap. Dat stimuleert verantwoord ondernemen en een goed bestuur. Om die reden gaan we in dialoog met bedrijven waarin we investeren.”
SNPS investeert niet rechtstreeks in aandelen van ondernemingen, maar altijd met de tussenkomst van een beleggingsfonds. Hoe organiseer je die dialoog?
“SNPS gaat niet zelf in gesprek, maar gebruikt sinds vorig jaar hiervoor
de diensten van Hermes EOS. Zij gaat namens SNPS de dialoog aan. Hermes EOS maakt op basis van
het engagement plan en eventueel geïdentificeerde controversiële situaties een keuze met welke bedrijven zij in gesprek gaat. Dat gebeurt met bijna 1.000 bedrijven.”
In hoeverre zijn de 4 gekozen thema’s opgenomen in het engagement plan van EOS en hoe vertaalt dit zich tot gesprekken met bedrijven?
“Dat varieert per bedrijf, sector en onderwerp. Voor bijna 75 procent van   34   35   36   37   38