Page 32 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 32

 Goed om te weten
• SNPS belegt om een zo waardevast mogelijk pensioen op te bouwen.
• Beleggen brengt risico’s met zich mee; daardoor is de hoogte van het pensioen niet gegarandeerd.
• Iedere deelnemer van SNPS kan individueel beleggen volgens een risicoprofiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief.
• SNPS belegt niet zelf, maar
heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan Achmea Investment Management.
• Dit gebeurt via beleggingsfondsen die worden beheerd door geselecteerde vermogens- beheerders, momenteel zijn dat BlackRock, Robeco en Legal & General Investment Management.
• Deze fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de beleggingen in hun fondsen. SNPS (via EOS) en de fondsmanagers voeren de dialoog met de bedrijven waarin wordt belegd.
Duiding behaalde rendementen
Door de gedaalde rente hebben de portefeuilles Rente en Matching beide een positieve performance behaald. Door de hogere rentegevoeligheid van de portefeuille Matching is het resultaat ook hoger dan bij Rente.
De portefeuille Rendement laat net
als de aandelenmarkten een positief resultaat zien. De portefeuille heeft
een lager resultaat behaald dan de meetlat (benchmark) doordat een
deel van de Rendementsportefeuille defensiever is gepositioneerd om
grote uitslagen (met name gericht op negatieve uitslagen) te mitigeren. De beleggingsportefeuilles van het CVP hebben eveneens een mooi rendement behaald dankzij de prudente afdekking van het renterisico en het sterke herstel van de financiële markten. Het mooie resultaat op de beleggingen van CVP heeft ertoe geleid dat het mogelijk is om de pensioenen binnen het CVP te verhogen.
Portefeuille
Benchmark
1,34% 9,90% 2,94%
10,03% 10,03%
  1,38%
 9,90%
 2,30%
 10,11%
 10,06%
  Rente Matching Rendement CVP Bruto CVP Netto
        32 Jaarverslag 2020 - SNPS

   30   31   32   33   34