Page 31 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 31

2020 was een bijzonder en spectaculair beleggingsjaar. Aan het begin van 2020
zorgde de snelle verspreiding van
het coronavirus en de daarmee gepaarde lockdown maatregelen voor de snelste neerwaartse correctie van aandelen ooit. In een maand
tijd daalden de aandelenkoersen met meer dan 30% in waarde. Ook andere beleggingen behaalden flink negatieve rendementen in het eerste kwartaal van 2020.
In de navolgende kwartalen lieten
de financiële markten hun veerkracht zien. Deze veerkracht was gedreven door enerzijds het ingrijpen van overheden, die massale steunpakketten introduceerden om de economie
op gang te houden en anderzijds
het ingrijpen van centrale banken,
die niet schuwden om hun volledige instrumentarium in te zetten om de markten te stimuleren.
De verkiezing van Joe Biden als president van de VS en de aankondiging in november 2020 van de eerste vaccins met een hoge effectiviteit hebben de markten eveneens goed gedaan. Ondanks het zeer bijzondere en turbulente beleggingsjaar sloten aandelen het jaar af met een positief rendement.
Daling van de rente
De rente was begin 2020 al flink gedaald. Economisch sentiment, ruime financiële steun van overheden en het ingrijpen van centrale banken
waren hier debet aan. De dalende rentebeweging heeft geresulteerd
in positieve resultaten op obligaties. Tegelijkertijd heeft de rentedaling een sterk opdrijvend effect gehad op de waarde van de pensioenuitkeringen binnen het Collectief Variabel Pensioen. Door de verdere daling van de rente
is het verwachte rendement op obligaties van Nederland en Duitsland alleen maar verder afgenomen. Mede hierdoor zijn ook steeds meer beleggers gaan beleggen in alternatieven zoals aandelen wat een positief effect heeft gehad op de waardering van dergelijke categorieën.
Positief afgesloten
Het jaar van uitersten is uiteindelijk positief afgesloten. Als je kijkt naar de rendementen aan het begin en het eind van 2020 zou je denken dat het een heel doorsnee jaar is geweest, terwijl er toch een ongekende pandemie
is losgebarsten met hoge volatiliteit gedurende het jaar op de financiële markten als gevolg. Uiteindelijk stegen bijna alle bekende beursindices (een beursindex is een mandje aandelen of obligaties dat dient als graadmeter van de ontwikkelingen op een bepaalde beurs of financiële markt) gedurende 2020.
De Noord-Amerikaanse beurs beleefde een zeer goed jaar door de sterke groei van de technologie aandelen. Een groot deel van dit resultaat was afkomstig van de grote vijf: Google, Microsoft, Apple, Facebook en Amazon. Ook de Europese beurzen sloten 2020 positief.
Jaarverslag 2020 - SNPS 31   29   30   31   32   33