Page 29 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 29

  ACCUMULATIEFASE
Als je horizon (datum dat je met pensioen gaat) nog ver weg is, loont het om relatief meer risico te nemen. Er is immers meer tijd om een daling van het pensioenkapitaal op te vangen. In deze fase is het genereren van rendement de belangrijkste doelstelling. Een hogere tussentijdse beweeglijkheid van koersen wordt daarom geaccepteerd in ruil voor de kans op een hoger rendement.
RISICO-AFBOUWFASE
Naarmate je horizon dichterbij komt (vanaf je 55e), moet er geleidelijk minder risicovol worden belegd
om de deelnemer te beschermen tegen ongewenste effecten op de hoogte van de uitkering. Na de pensioendatum loont het om door te beleggen.
UITKERINGSFASE
Doorbeleggen na de pensioendatum maakt het mogelijk om de pensioenuitkering op termijn gedeeltelijk te kunnen beschermen voor inflatie. Dit
gaat via het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Tegelijkertijd
zijn grote schommelingen in
de variabele uitkering voor de pensioengerechtigde ongewenst. Vandaar dat in deze fase de renteschommelingen bijna volledig worden afgedekt.
Wat is jullie beeld bij het beleggingsjaar 2021?
“Er is veel om naar uit te kijken. Vaccins hebben het bedrijfs- en consumentenvertrouwen een
boost gegeven. Vooralsnog zijn
we gematigd positief. Zorgen over hoge waarderingen, inflatie en de renteontwikkeling zijn er echter
wel degelijk. De hamvraag is wat centrale banken doen als de inflatie gaat oplopen. Gaan ze dan de rente verhogen, of meer ruimte geven om de inflatie op te laten lopen? Met
de schulden die overheden hebben gemaakt zou, je zeggen dat het gunstig is als de rente laag blijft. Maar toch, we hebben een financieel bouwwerk dat best fragiel is. Er zijn hoge schulden en rentestijgingen
die door veel bedrijven en partijen
niet kunnen worden gedragen. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat buffers van banken en ondernemingen in ieder geval groter moeten zijn. In
de financiële crisis van 2008 hadden banken te weinig reserves, nu zie je dat we meer voorraden moeten hebben
in de toeleveringsketens, economieën en bedrijven. Dat betekent dat we
iets minder efficiënt zullen worden en daardoor wellicht niet zo hard kunnen groeien.”
 Opmerking Arnold:
“De extreem lage rente maakt aandelen aantrekkelijk. Als alternatief voor rente worden nu aandelen met een stabiel dividend gezocht.”
Jaarverslag 2020 - SNPS 29   27   28   29   30   31