Page 28 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 28

 Tot nog toe is de rente- ontwikkeling heel beheerst verlopen en de inflatie blijft al jaren laag, maar toch blijft de vraag: voor hoelang nog?
 28
Jaarverslag 2020 - SNPS
Heeft de crisis het gedrag op de beurzen veranderd?
“Op een ouderwetse manier beleggen, het zoeken naar waarde aandelen,
blijkt uit de gratie. Aan de andere kant zijn aandelen met een hoog dividend
en enigszins stabiele koers enorm gewild. Dat geldt ook voor aandelen
die in koers zijn gestegen en momentum hebben.Daarnaast zijn de grote technologiebedrijven zoals Facebook, Amazon en Apple, maar ook Alibaba en Tencent samen nog nooit zo dominant geweest. Zowel op de beurs als in
de economie. Automerk Tesla is nu al tweeduizend keer de winst waard. De vraag is, hoe dat zal zijn over 5-10 jaar? Verder hebben we in de crisis nieuwe investeerders gezien. Er zijn nog nooit zoveel beleggingsrekeningen door consumenten geopend. Veelal door een generatie zonder al te veel ervaring of historisch besef. Men koopt een aandeel Apple ongeacht de hoge waardering, gewoon omdat het een mooi bedrijf is. Zo’n zelfde ontwikkeling hebben we eerder gezien in de dot-com bubbel, begin 2000. ”
Ondertussen speelden op het wereldtoneel diverse politieke ontwikkelingen. Welke hebben jullie met argusogen gevolgd?
“Brexit, de Europese begroting, maar natuurlijk ook het handelsconflict tussen Amerika en China. Dat conflict verscherpte alleen maar door de pandemie. Gelukkig zijn we het
jaar uitgegaan met de Amerikaanse verkiezingen. Die bieden hoop op een andere tijd. Natuurlijk was er in de afgelopen jaren een positief effect op de Amerikaanse beurzen, maar nu is het interessant om te zien wat er gebeurt als je een socialere politiek krijgt. Want het verschil tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest en in Amerika zie je waar dat experiment toe kan leiden: grote onrust, verdeeldheid en politieke instabiliteit. Op langere termijn is stabiliteit beter voor de internationale handel en economische ontwikkeling.”
Je hebt het al eerder aangestipt: overheden nemen ongekende maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Welke kanttekening valt daarbij te plaatsen?
“Met name hoe het zal uitpakken voor de rente en de inflatie. Tot nog toe is de renteontwikkeling heel beheerst verlopen en de inflatie blijft al jaren laag, maar toch blijft de vraag: voor hoelang nog? Met name de rente vinden wij op dit moment moeilijk te voorzien en eigenlijk geldt dat ook voor de inflatie. De rente staat nu stabiel op nul, maar kan verder zakken. Inflatie komt dichterbij als de overheden de vraaguitval in de markt blijven compenseren door rechtstreeks geld te geven aan consumenten en daarin misschien doorschieten.”

   26   27   28   29   30