Page 27 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 27

Toch moet deze crisis jullie horizon dichterbij hebben gehaald, zelfs voor een lange termijnbelegger als SNPS.
“Overduidelijk. Het eerste wat je
doet, is veiligstellen dat de mensen en de organisatie blijven functioneren. Daarmee zijn we ook in staat geweest om met een veel hogere frequentie de situatie te monitoren en beoordelen. Dat is uitstekend verlopen.”
Waren jullie voorbereid? Lag er een crisisscenario klaar?
“Ja, we waren voorbereid. SNPS
heeft een crisisplan klaarliggen voor zowel financiële als niet- financiële crisissituaties. Het uitbreken van de pandemie was voor ons aanleiding
om onze protocollen te activeren en verhoogde dijkbewaking toe te passen. Toen de pandemie uitbrak, lag de opstelling dus klaar en wist iedereen wat er gedaan moest worden. Ik ben relatief nieuw bij Shell, maar dit crisisplan zit echt heel grondig voorbereid in elkaar. Ook de omschakeling naar thuiswerken verliep vlotjes. Onze gedisciplineerde manier van werken heeft zich bewezen.”
Wat is het effect van de pandemie op de wereldeconomie?
“Omdat de oude economie harder wordt geraakt dan de nieuwe economie, zal de vernieuwing waarschijnlijk nog sneller gaan. Ons consumptiegedrag, maar ook het gedrag van beurzen en bedrijven, is veranderd doordat we de hele dag op de digitale snelweg zijn, in plaats van de echte snelweg. Plotseling is IT meer dan nodig. Tegelijkertijd wordt er veel minder autogereden of gevlogen en daardoor is de vraag naar energie sterk afgenomen. Ook de behoefte aan
grote kantoorgebouwen lijkt weg. Terwijl de farmacie en de technologie enorm van de crisis profiteren. De verschillen in impact tussen bepaalde sectoren, maar ook regio’s, zijn daardoor gigantisch.”
Hoe vertaalt zich dat naar de financiële markten?
“Op de beurs was het effect van de pandemie maar van korte duur. Eerst een heftige negatieve reactie op
de plotseling stilvallende economie, maar daarna was het één stijgende
lijn naar boven tot het einde van het jaar. Overheden bleken bereid om de schulden te laten oplopen en centrale banken zorgden met hun monetaire steun voor voldoende liquiditeit. En anders dan in de financiële crisis van 2008 werd niet ellenlang gediscussieerd over renteverlagingen, noodfaciliteiten en steunaankopen. Alles stond er in ‘no time’. Hierdoor zijn ook weinig bedrijven failliet gegaan. Mede daardoor hebben de financiële markten snel ingeschat dat dit een tijdelijke schok was met andere gevolgen voor de lange termijn.”
Ondertussen krimpt de economie, maar stijgen de beurzen. Het kan verkeren.
“Al eerder is gebleken dat bewegingen op de kapitaalmarkten niet altijd overeenkomen met de economische realiteit. Dat is voor een deel ook wel te verklaren. Onder de beursgenoteerde ondernemingen mis je een belangrijk deel van de MKB-bedrijven die nu
juist heel hard worden geraakt. De economische malaise is er wel degelijk. Wereldwijd is alleen de economie van China gegroeid.”
Jaarverslag 2020 - SNPS 27

   25   26   27   28   29