Page 26 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 26

 Wij hebben besloten niet in te grijpen en vooral door te gaan met het beleggen
van de premies van onze deelnemers
 26
Jaarverslag 2020 - SNPS
Verrassend genoeg bleef de rente dankzij het doortastende ingrijpen
van centrale banken redelijk constant, terwijl de aandelenmarkt de snelste neerwaartse correctie en vervolgens het grootste herstel ooit vertoonde. Het voorkomen van de zogenaamde ‘action bias’ (neiging tot overhaast ingrijpen), was dus het devies. “
Welke aanpassingen hebben jullie wél gedaan?
“We hebben besloten niet in te
grijpen en vooral door te gaan met het beleggen van de premies van onze deelnemers. Dit betekent dat in de maanden maart en april 2020 tegen gunstige waarderingen is ingekocht. Periodiek worden de Life Cycle profielen en de Life Cycle portefeuilles in lijn gebracht met de strategisch beoogde wegingen. Door de marktontwikkelingen hebben we die extra scherp in de gaten gehouden. Terwijl de beurzen heel hard daalden hebben we conform beleid de aandelenweging weer in lijn gebracht met het strategische niveau, met positief resultaat. Verder hebben we betrekkelijk weinig ingegrepen, en vooral koers gehouden. We zijn natuurlijk ook een lange termijnbelegger, met een verre
horizon! De volatiliteit van de financiële markten hoort er nou eenmaal bij, alhoewel het afgelopen jaar wel heel erg extreem was.”
Hoe heeft dat uitgepakt voor het resultaat in de 3 Life Cycle profielen?
“Door niet in te grijpen, maar
door te gaan met beleggen en te herbalanceren, hebben we de hele
rit van de beurzen weer omhoog meegemaakt. Met als gevolg een positief resultaat voor zowel jonge als oudere deelnemers in alle drie de Life Cycle profielen.”
Hoe heeft dat uitgepakt voor CVP?
“Door binnen CVP vast te houden
aan de door het bestuur vastgestelde strategie, namelijk de belangrijke risico’s te mitigeren (zoals het renterisico) en een gebalanceerde portefeuille te voeren, hebben we een mooi resultaat weten te behalen. Het resultaat was aan het einde van het jaar positief, hetgeen resulteert in een kleine verhoging van
de pensioenen voor deelnemers van het CVP. Dat is iets waar we erg trots op zijn.”

   24   25   26   27   28