Page 24 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 24

Voordat we ingaan op
het beursjaar en de beleggingsresultaten, SNPS
brengt nu al in de praktijk wat er in het Pensioenakkoord is afgesproken. Hoe zit dat?
“De pensioenregeling die SNPS sinds 2017 uitvoert is één van de twee voorgestelde pensioenregelingen
uit het Pensioenakkoord waaruit alle pensioenuitvoerders in Nederland straks een keuze moeten maken. Deelnemers bij SNPS beschikken over een persoonlijke pensioenrekening, waarmee ze beleggen in zogeheten Life Cycle profielen. Hiermee bouwen de deelnemers een pensioenkapitaal op, waaruit ze als ze, met pensioen gaan, een pensioenuitkering onttrekken.”
Wat betekenen die Life Cycle profielen?
“Die maken de deelnemer duidelijk welke beleggingsrisico’s eraan zijn verbonden. Wil je bijvoorbeeld kans maken op een hoger pensioen, en
ben je bereid daarbij iets meer risico
te nemen, dan kan je als deelnemer kiezen voor Life Cycle profiel ‘offensief’. In dat geval belegt de deelnemer
in zijn beginjaren voor 100 procent in de ‘Rendementsportefeuille’ (met beleggingen als aandelen). Neem
je als deelnemer liever iets minder risico, dan wordt 90 procent in de Rendementsportefeuille beleggingen geïnvesteerd en 10 procent in veiliger obligaties en kies je voor neutraal.
Er kan ook gekozen worden voor een meer defensief profiel. Hierbij wordt 70 procent belegd in de Rendementsportefeuille en 30 procent in veiliger obligaties.”
Zo kiest de deelnemer een beleggingsprofiel, dat het
best past bij zijn of haar eigen situatie, pensioendoelstelling en risicobereidheid.”
    Wat is een Life Cycle?
“Deelnemers hebben de keuze om te beleggen in Life Cycle profiel offensief, defensief en neutraal. Een Life Cycle is een beleggingsmethodiek waarbij de beleggingen voor elke deelnemer worden afgestemd op de levensfase van de deelnemer. Zo belegt een deelnemer die kiest voor Life Cycle profiel neutraal
in zijn beginjaren voor 90% in de Rendementsportefeuille. Het beleid van het fonds is erop gericht om rendement toe te voegen in de fase dat de deelnemer nog jong
is. Naarmate de deelnemer ouder wordt en de pensioendatum in zicht komt, worden de beleggingsrisico’s stap voor stap afgebouwd door meer te beleggen in defensievere obligaties. Het doel van Life
Cycle beleggen is om richting de pensioenleeftijd risico’s af te bouwen, zodat de hoogte van het pensioen voorspelbaarder wordt en er minder verassingen zijn voor de deelnemer.”
24
Jaarverslag 2020 - SNPS


   22   23   24   25   26