Page 22 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 22

 BELEGGINGSBELEID
“We hebben
koers gehouden in een ongekend uitdagend jaar”
 Terwijl corona de wereldeconomie in een crisis stortte, herstelden de beurzen vlug van een historisch diepe val. 2020 was een jaar van uitersten. Maar wat betekende de pandemie voor SNPS?
 2
2
2J
2
J
a
aa
ar
r
v
ve
e
r
r
s
s
l
l
a
ag
g2
20
0
2
2
0
0-
-
S
SN
NP
PS
S
  

   20   21   22   23   24