Page 20 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 20

20
Jaarverslag 2020 - SNPS
In dat verband mag de aantekening in mijn notities over het jaar 2020 dan ook als een stofje in de storm
worden beschouwd: ‘secretariaat nul printjes’. Toch zie ik het als een positief terzijde in een tijd waarin corona ons leven op de kop zette. In mijn 25-jarige loopbaan heb ik nog nooit zoiets meegemaakt.
Buitengewone tijden
Alleen al de exponentiële snelheid waarmee het virus de wereld veroverde en voor zoveel leed heeft gezorgd,
is ongekend. Lockdowns brachten de economie bijna letterlijk tot stilstand.
In de paniek die dat veroorzaakte, maakten de financiële markten de grootste vrije val mee na de Tweede Wereldoorlog. Om kort daarna weer te stijgen alsof er niets aan de hand was. De rente, waarvan iedereen dacht, ‘’kan deze nog verder naar beneden?’’, bleef desondanks dalen.
In weerwil van al die buitengewone ontwikkelingen is SNPS erin geslaagd goed te presteren. Nog voor de eerste lockdown waren we, gecontroleerd,
in crisismodus. En toeval of niet, acht maanden eerder hadden we een periodieke crisisoefening gedaan
met het bestuur en het team van Shell Pensioenbureau. Dat droogzwemmen heeft ons enorm geholpen. Hierdoor wisten we elkaar ondanks de thuiswerksituatie makkelijk te vinden. Als een dieseltje zijn we door de turbulente markten gereden.
Maar ook zijn we erin geslaagd om koers te houden met de lange termijn prioriteiten van het bestuur. Op elk van de 7 strategische thema’s is,
ongeacht de waan van de dag, veel bereikt. Zo is het nodige werk verzet
in de wet- en regelgeving rondom het Pensioenakkoord en het toekomstige pensioenstelsel. Zorgvuldig is door Shell Pensioenbureau in kaart gebracht wat het nieuwe stelsel kan behelzen voor de lange en korte termijn. Monnikenwerk, dat ons enerzijds helpt om ruim op tijd klaar te zijn en anderzijds bruikbare informatie oplevert om de belangen van het fonds te behartigen.
Forse vooruitgang is ook geboekt
op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB, oftewel ESG). Er is nieuw beleid vastgesteld, waarin niet alleen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s) zijn omarmd, maar
ook is gekozen voor 4 SDG’s waarop de nadruk komt te liggen in het beleid: klimaatactie, betaalbare en duurzame energie, gendergelijkheid en duurzame steden en gemeenschappen. Aan deelnemers en gepensioneerden is vervolgens gevraagd om de 4 SDG’s naar belangrijkheid te rangschikken. Betaalbare en duurzame energie is daar als favoriet uit de bus gekomen. Deze SDG wordt gezien als het meest aantrekkelijk en passend bij SNPS- deelnemers.
Alles bij elkaar kunnen we nu meer focus aanbrengen in onze gesprekken met bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Actief aandeelhouderschap
is een belangrijke pijler in de beleggingsstrategie van SNPS.
Omdat SNPS de technologie in dienst wil stellen van de deelnemers, zijn in 2019 en begin 2020 pilots gedraaid met beeldbellen. De timing was -bij   18   19   20   21   22