Page 199 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 199

Vermogensbeheerkosten ten laste van de deelnemers
LCP Rente
iShares Euro corporate bond index
Blackrock intermediate credit bond
Liquide Middelen
Totaal
LCP Matching 1
iShares
Liquide Middelen
Totaal
LCP Rendement
iShares Developed Real Estate
iShares Developed World
Robeco Inst. Emerging Markets Quant
Robeco Inst. Low vol (cons.) equity
Robeco High Yield
L&G EMD LC
Liquide Middelen
Totaal
CVP 1 - bruto
Blackrock Developed Real Estate
Blackrock Developed World
Robeco Inst. Emerging Markets Quant
Robeco Inst. Low vol (cons.) equity
Robeco High Yield
Blackrock euro government bond
iShares
Robeco institutional liability driven
L&G EMD LC
Liquide Middelen
Totaal
CVP 2 - netto
Blackrock Developed Real Estate
Blackrock Developed World
Robeco Inst. Emerging Markets Quant
Robeco Inst. Low vol (cons.) equity
Robeco High Yield
Blackrock euro government bond
iShares
Robeco institutional liability driven
L&G EMD LC
Liquide Middelen
Totaal
Gemiddeld belegd vermogen 2020 ( x € 1.000)
€ 15.851
€ 7.847
€ 19
€ 23.718
€ 523
€ 1
€ 352
€ 23.156
€ 62.333
€ 62.861
€ 5.575
€ 43.260
€ 18.753
€ 104
€ 210.785
€ 161
€ 459
€ 456
€ 39
€ 320
€ 401
€ 1.965
€ 575
€ 131
€ 22
€ 3.552
€ 373
€ 1.054
€ 1.078
€ 83
€ 746
€ 926
€ 4.573
€ 1.338
€ 301
€ 47
€ 6.872
Totale managementfee & kosten t.l.v. LCP en Beleggings- fondsen
€ 18.442
€ 5.786
€ 24.229
€ 785
-
€ 785
€ 23.493
€ 16.287
€ 167.439
€ 11.127
€ 212.428
€ 33.209
-
€ 463.984
€ 143
€ 105
€ 1.216
€ 515
€ 1.569
€ 337
€ 2.947
€ 1.833
€ 232
-
€ 8.897
€ 311
€ 231
€ 2.872
€ 1.132
€ 3.665
€ 761
€ 6.859
€ 4.263
€ 534
-
€ 20.627
Transactiekosten LCP
€ 7.646
€ 889
€ 8.535
€ 792
-
€ 792
€ 16.518
€ 29.176
€ 213.473
€ 44.203
€ -42.976
€ 45.791
-
€ 306.186
€ 111
€ 289
€ 2.036
€ -245
€ -318
€ 136
€ 1.889
€ 898
€ 288
-
€ 5.084
€ 391
€ 770
€ 5.174
€-530
€ -741
€ 255
€ 4.413
€ 2.177
€ 658
-
€ 12.566
Overig (custodian & bankkosten)
€ 52
€ 26
€ 77
€ 681
-
€ 681
€9
€ 25
€ 25
€2
€ 17
€8
€ 86
€ 20
€ 58
€ 58
€5
€ 40
€ 51
€ 249
€ 73
€ 17
€ 571
€ 45
€ 127
€ 130
€ 10
€ 90
€ 111
€ 549
€ 161
€ 36
€ 1.258
Totale kosten ten laste van deelnemer in
€ 26.140
€ 6.701
€ 32.841
€ 2.258
-
€ 2.258
€ 40.021
€ 45.488
€ 380.937
€ 55.333
€ 169.470
€ 79.008
€ 770.256
€ 274
€ 452
€ 3.309
€ 275
€ 1.292
€ 524
€ 5.084
€ 2.803
€ 537
€ 14.552
€ 747
€ 1.128
€ 8.176
€ 612
€ 3.013
€ 1.126
€ 11.821
€ 6.601
€ 1.227
€ 34.451
Totale kosten tlv deelnemer in % van AuM LCP (in %)
0,16%
0,09%
0,14%
0,43%
-
0,43%
0,17%
0,07%
0,61%
0,99%
0,39%
0,42%
0,36%
0,17%
0,10%
0,72%
0,71%
0,40%
0,13%
0,26%
0,49%
0,41%
0,32%
0,20%
0,11%
0,76%
0,74%
0,40%
0,12%
0,26%
0,49%
0,41%
0,33%
LCP (€)
                   Jaarverslag 2020 - SNPS 199
   197   198   199   200   201