Page 198 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 198

BIJLAGE 4: Nadere specificatie life cycle portefeuilles
In onderstaande tabellen zijn de
kosten en de performances van de Life Cycle portefeuilles Rente, Matching, Rendement, CVP Bruto en CVP Netto over 2020 weergegeven, gesplitst naar onderliggende beleggingsinstellingen. Alle bedragen luiden in Euro’s en performance cijfers zijn eveneens berekend in Euro’s.
198 Jaarverslag 2020 - SNPS   196   197   198   199   200