Page 195 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 195

 A.K. Kroeze (1987)
Beroep:
Relevante nevenfuncties: Eerste benoeming: Afloop huidige termijn:
BESTUURDERS C
Nog niet van toepassing
Segment Architect Analytics bij Shell Information Technology International B.V. Geen
23 mei 2018
23 mei 2022
 BESTUURDERS D (UITVOERENDE BESTUURDERS)
K. Yildirim (1967)
Beroep:
Relevante nevenfuncties:
Eerste benoeming: Afloop huidige termijn:
M.P. van ‘t Zet (1972) Beroep:
Relevante nevenfuncties:
Eerste benoeming: Afloop huidige termijn:
Algemeen Directeur bij Shell Pensioenbureau
Lid Raad van Bestuur bij Stichting Steunfonds Patent
lid Klantenraad bij Achmea Pensioenservices B.V.
lid Bestuur Pensioenfederatie
lid Commissie Nieuw Pensioencontract Pensioenfederatie Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Regio Den Haag
1 mei 2018
1 mei 2022
Senior Legal Counsel and Compliance Officer
bij Shell Pensioenbureau Nederland B.V.
Lid Raad van Bestuur bij Stichting Steunfonds Patent Voorzitter Klantenraad bij Achmea Investment Management B.V.
Lid Commissie Pensioenzaken bij Pensioenfederatie Lid Strategiegroep Europa bij de Pensioenfederatie Lid Multinational Advisory Group PensionsEurope Docent Stichting Pensioenopleidingen
1 mei 2018
1 mei 2022
 Jaarverslag 2020 - SNPS 195

   193   194   195   196   197