Page 189 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 189

NETTO PENSIOENREGELING
Deelnemers
Stand vorig boekjaar Nieuwe toetreding Ingang CVP Overlijden
Premievrij door uit dienst Overige oorzaken
Stand einde boekjaar
Gewezen deelnemers
Stand vorig boekjaar Ingang CVP
Ingang pensioen niet CVP Overlijden
Premievrij door uit dienst Waardeoverdracht
Afkoop emigratie / klein pensioen Overige oorzaken
Stand einde boekjaar
Pensioentrekkenden
Stand vorig boekjaar
Ingang CVP
Overlijden
Ingang nabestaandenpensioen Afkoop emigratie / klein pensioen Expiratie wezenpensioen
Stand einde boekjaar
Aantallen per ultimo boekjaar in de CVP regeling
Deelnemers
Gewezen deelnemers Pensioentrekkenden Stand einde boekjaar
2020 2019
4.272 239 -1 -7 -203 -1 27 4.299
1.115 -22 - -1 203 -1 -125 -2 52 1.167
66 23 - 14 -5 -3 29 95
781 - 59 840
  4.299
 221
 -3
 -10
 -453
 -1
 -246
 4.053
          1.167
 -38
 -
 -3
 453
 -
 -25
 -13
 374
 1.541
           95
 41
 -1
 23
 -2
 -3
 58
 153
         911
 -
 100
 1.011
    Jaarverslag 2020 - SNPS 189   187   188   189   190   191