Page 188 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 188

BIJLAGE 1: Verloopstaat deelnemers
BRUTO PENSIOENREGELING
Deelnemers
Stand vorig boekjaar Nieuwe toetreding Ingang CVP Overlijden
Premievrij door uit dienst Overige oorzaken
Stand einde boekjaar
Gewezen deelnemers
Stand vorig boekjaar Ingang CVP
Premievrij door uit dienst Waardeoverdracht Vervallen
Stand einde boekjaar
Pensioentrekkenden
Stand vorig boekjaar
Ingang CVP
Ingang nabestaandenpensioen Beƫindiging wezenpensioen
Stand einde boekjaar
Aantallen per ultimo boekjaar in de CVP regeling
Deelnemers
Gewezen deelnemers Pensioentrekkenden Stand einde boekjaar
2020 2019
2.598 492 - -1 -115 1 377 2.975
392 -1 115 -5 -3 106 498
7 1 3 - 4 11
30 - 2 32
  2.975
 313
 -1
 -
 -137
 -
 175
 3.150
          498
 -2
 137
 -35
 -
 100
 598
        11
 3
 -
 -1
 2
 13
       42
 1
 5
 48
    188 Jaarverslag 2020 - SNPS


   186   187   188   189   190