Page 18 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 18

In vogelvlucht:
ontwikkelingen
2020
Aan het prille begin van de coronacrisis schreef columnist Thomas L. Friedman in de New York Times over een historische omwenteling van de tijd. Hij opperde het begin van een nieuwe jaartelling: voor corona en na corona (B.C en A.C).
1
1
8J
8
J
a
a
a
ar
r
v
v
e
e
r
rs
s
l
la
a
g
g2
2
0
02
2
0
0
-
-
S
S
N
N
P
P
S
S
 VERSLAG VAN HET BESTUUR
    16   17   18   19   20