Page 168 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 168

31-12-2020
31-12-2019
 In %
In %
7,1 6,6 8,8
19,3 26,8 12,6 1,4 0,1 0,2
17,1
100
  5.675
 4,9
 6.798
 6,0
 12.032
10,6
 26.698
 23,6
 27.861
 24,6
 10.325
9,1
 1.676
 1,5
 -
 -
 180
 0,2
 22.100
19,5
 113.345
 100
 Specificatie vastrentende waarden naar rating:
  AAA 5.155 AA 4.667 A 6.263 BBB 13.751 BB 19.086 B 9.009 CCC 982 CC 43 D 164
             Geen rating
Door Achmea Investment Management is de Composite Long Term Debt Rating gebruikt. Dit is een gewogen gemiddelde van meerdere rating agencies (Standard & Poors, Moody’s en Fitch).
Investeringen in de Shell Groep:
De onderliggende institutionele beleggingsfondsen kunnen posities hebben in effecten Royal Dutch Shell plc. SNPS is niet in staat
om het beleggingsbeleid van de beleggingsinstellingen waarin wordt belegd op dit punt te beïnvloeden. Beleggingen door SNPS in effecten Royal Dutch Shell zijn wettelijk begrensd tot maximaal 10% van de totale portefeuille. Ultimo 2020 was dit 0,10 % (2019: 0,12%) van de totale portefeuille.
12.179
71.299
Bewaarneming van effecten en securities lending:
SNPS heeft een onafhankelijk bewaarinstelling (‘custodian’)
benoemd en ziet er tevens op toe dat de beleggingen in de onderliggende beleggingsinstellingen ‘bankruptcy remote’ worden bewaard. Securities lending kan onderdeel uitmaken van het beleggingsbeleid van de onderliggende beleggingsinstellingen.
ii) Financiële risico’s van toepassing op het pensioenfonds
Het pensioenfonds onderkent een aantal financiële risico’s en deze risico’s worden gemonitord door het Bestuur dat daarbij wordt ondersteund door het bestuursbureau. Periodiek worden de financiële risico’s en daarvoor getroffen
 168 Jaarverslag 2020 - SNPS


   166   167   168   169   170