Page 167 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 167

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan marktpartijen die obligatieleningen uitgeven of banken waar deposito’s worden geplaatst.
Specificatie vastrentende waarden naar land / sector:
De kredietwaardigheid van veel marktpartijen wordt ook door rating agencies beoordeeld. Hieronder is een specificatie van de vastrentende waarden opgenomen verdeeld naar land/sector en vervolgens naar rating.
31-12-2020
31-12-2019
 In %
In %
0,4 8,8 1,4 0,3 0,4
1,1 0,8 1,7 1,9 16,2 44,0
23,0
100
In %
97,4
2,6
100
  329
 0,4
 9.888
 8,7
 6.577
5,8
 383
 0,3
 357
 0,3
 619
 0,6
 686
 0,6
 1.491
 1,3
 22.806
20,1
 12.842
 11,3
 26.220
 23,1
 31.147
27,5
 113.345
 100
   Nederlandse staat Duitse staat Franse staat Italiaanse staat Spaanse staat Verenigde Staten Belgische staat
316 6.238 977 238 257 792 598 Luxemburg 1.231 1.322 11.563 31.386
            Andere staten
Financiële instellingen
Handels- en industriële instellingen
    Overige 16.381
 31-12-2020
71.299
31-12-2019
69.464
1.835
71.299
 In %
  84.746
 74,8
 28.599
25,2
 113.345
 100
 Specificatie vastrentende waarden naar regio:
Ontwikkelde markten Opkomende markten
    Jaarverslag 2020 - SNPS
167


   165   166   167   168   169