Page 166 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 166

De vreemde valutapositie ultimo boekjaar is als volgt te specificeren:
Amerikaanse Dollar
Britse Pond
Hongkong Dollar
Japanse Yen
Canadese Dollar
Australische Dollar
Zwitserse Frank
Overige vreemde valuta < 2%
De waarde van de beleggingen in vreemde valuta per 31 december
zijn gepresenteerd op basis van look through (doorkijk) op het niveau van
de onderliggende beleggingen van de institutionele beleggingsfondsen, waarin
binnen de vier Life Cycle portefeuilles wordt belegd (niveau 4). Dit betreft een netto positie, wat inhoudt dat deze gesaldeerd zijn met eventuele valuta afdekkingen die binnen een beleggingsfonds plaatsvinden.
31-12-2020
31-12-2019
25.037 1.884 2.370 2.146 1.761 2.359 3.031 4.159 42.747
  17.688
 89
 1.924
 1.046
 319
 262
 931
 47.788
 70.047
                  166 Jaarverslag 2020 - SNPS

   164   165   166   167   168