Page 165 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 165

31-12-2020
31-12-2019
25.068
 In %
In %
19,4 17,1
19,2 29,8
14,5
100
In %
14,2 44,0 0,4 7,1 3,2
31,1
100
   22.583
14,3
 25.614
 16,1
 32.965
20,8
 31.712
 20
 45.591
28,8
 158.465
 100
 Specificatie aandelen naar bedrijfstak:
Financiƫle instellingen (w.o. banken en verzeke- raars)
Diversen 18.684
   Nijverheid en industrie
22.093 Handel 24.724 Overige dienstverlening 38.424
     31-12-2020
128.993
31-12-2019
 In %
   15.443
9,8
 56.464
 35,6
 -
 -
 10.835
 6,8
 5.108
 3,2
 70.615
44,6
 158.465
 100
 Specificatie aandelen naar regio:
  Europa 18.273 Noord Amerika 56.876 Global 464 Aziƫ Pacific 9.127 Australasia 4.123
       Opkomende landen
Onderdeel van Marktrisico is dat
de waarde van beleggingsfondsen fluctueren als gevolg van valutaschommelingen (waarde van beleggingen in vreemde valuta t.o.v. de euro). De omvang van het valutarisico wordt bepaald door het totaalbedrag
40.130
128.993
dat buiten de euro wordt belegd. SNPS maakt geen gebruik van derivaten om vreemde valuta posities af te dekken.
In de onderliggende institutionele beleggingsfondsen waarin wordt belegd, kan wel gebruik worden gemaakt van valutaderivaten.
 Jaarverslag 2020 - SNPS
165
   163   164   165   166   167