Page 164 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 164

De waarde van de onderliggende beleggingsfondsen zal fluctueren, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten. Het marktrisico wordt gemitigeerd
door de beleggingen te spreiden (diversificatie), zoals is vastgelegd in de Strategische Asset Allocatie en de Beleggingsnota.
Aan het begin van 2020 zorgde de snelle verspreiding van het coronavirus en de lockdown maatregelen voor een sterke daling van de aandelenprijzen en een daling van de rente. Ook andere beleggingen behaalden flink negatieve
Specificatie vastgoedbeleggingen naar aard:
Participaties in vastgoedmaatschappijen
Specificatie vastgoedbeleggingen naar regio:
rendementen in het eerste kwartaal
van 2020. In de navolgende kwartalen herstelden de financiële markten. Dit heeft in 2020 uiteindelijk tot een positief resultaat op de beleggingsportefeuille geleid. Een gedeelte van dit positieve resultaat is te danken aan de gedaalde rentes waarvan vastrentende waarden profiteerden.
Hieronder wordt nader inzicht gegeven in de verdeling van de beleggingen naar bedrijfstak en regio per ultimo boekjaar. Voor de verdeling wordt gebruik gemaakt van beschikbare fact sheets van de (onderliggende) beleggingsfondsen.
31-12-2020
31-12-2020
In %
In %
31-12-2019
41.936
31-12-2019
In %
100
In %
26,0 51,9 - 18,6 3,2
   26.482
 100
     5.202
 19,6
 14.602
 55,1
 39
0,2
 5.508
 20,8
 1.034
 3,9
 97
0,4
 26.482
 100
   Europa 10.863 Noord Amerika 21.759 Global 18 Azië Pacific 7.818 Australasia 1.358
       Opkomende landen 120 0,3
41.936 100
 164 Jaarverslag 2020 - SNPS   162   163   164   165   166