Page 161 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 161

Het Bestuur van SNPS stelt het strategisch beleggingsbeleid vast (de samenstelling - de ‘wegingen’) van
de Life cycle profielen en daarmee
de verdeling over de administratieve Life cycle portefeuilles en over de verschillende asset categorieën (de onderliggende beleggingsinstellingen waarin daadwerkelijk wordt
belegd). Het Bestuur heeft hierbij
door middel van de aangeboden beleggingsmogelijkheden grenzen gesteld aan de door deelnemers
te maken beleggingskeuzes en bijbehorende risico’s. SNPS beoordeelt periodiek de samenstelling van de
Life Cycle profielen en Life Cycle portefeuilles (doelwegingen en de verscheidene asset categorieën die worden gebruikt), en kan deze van tijd tot tijd aanpassen.
Tien jaar voor de reglementaire pensioenleeftijd maakt de (gewezen) deelnemer een voorlopige keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering op de pensioendatum. Indien de (gewezen) deelnemer kiest voor een
Resterende looptijd < 1 jaar Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar Resterende looptijd > 5 jaar
variabele pensioenuitkering wordt zijn kapitaal geleidelijk ingebracht in de CVP portefeuille voor de bruto regeling respectievelijk de netto regeling. Bij
een voorlopige keuze voor een vaste pensioenuitkering op de pensioendatum blijft de (gewezen) deelnemer met zijn volledige kapitaal deelnemen in een
Life Cycle profiel passend bij een vaste uitkering op pensioenleeftijd. Definitieve keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering volgt bij pensionering.
Matching-/rente risico
Het renterisico is het risico dat
de waarde van de (portefeuille) vastrentende waarden verandert
als gevolg van veranderingen in de rentestanden. De rente speelt ook een zeer belangrijke rol op het moment dat deelnemers met pensioen gaan, omdat de rente op het pensioenmoment sterk bepalend is voor het pensioen dat ingekocht kan worden. Dit wordt ook wel het conversierisico genoemd.
De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:
31-12-2020
31-12-2019
19.992
31.985
19.322
71.299
  In %
In %
28,0
44,9
27,1
100
  24.774
  21,9
 49.191
 43,4
 39.380
34,7
 113.345
 100
        Jaarverslag 2020 - SNPS
161
   159   160   161   162   163