Page 159 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 159

2020
2019
3.432 488 1.587 1.649 7.156 -179 -100 6.877
   3.942
 1.131
 1.606
 2.181
 8.860
 -409
 -114
 8.337
  Herverzekeringen:
Premies overlijdensrisico
Koopsommen overlijdensrisico afkopen bij uitdiensttreding Premies premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
Subtotaal
Uitkeringen van herverzekerd partnerpensioen Uitkeringen van herverzekerd premievrijstelling
Totaal
                De herverzekeringspremies worden vanuit een opslag in de pensioenpremie door de werkgever gefinancierd met uitzondering van afkoopsommen voor het levenslang partnerpensioen. De afkoopsommen voor het levenslang partnerpensioen worden door de deelnemers gefinancierd vanuit de opgebouwde rechten bij uitdiensttreding van een deelnemer.
De risico’s van overlijden in
actieve dienst en premievrijstelling
van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid zijn volledig herverzekerd bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Het risico van arbeidsongeschiktheid gedurende actieve dienst is volledig herverzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Jaarverslag 2020 - SNPS 159

   157   158   159   160   161