Page 158 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 158

18. Saldo overdrachten van rechten voor risico deelnemers
2020 2019
Inkomende waardeoverdrachten - Bruto pensioenregeling -4.978 Uitgaande waardeoverdrachten - Bruto pensioenregeling 27 Uitgaande waardeoverdrachten - Netto pensioenregeling 17
  -3.711
 480
 -
 -3.231
        Een inkomende waardeoverdracht betreft de ontvangst van
het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de vorige werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. Een uitgaande waardeoverdracht betreft de
19. Herverzekeringen
Bruto pensioenregeling Netto pensioenregeling
overdracht aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra pensioenaanspraken.
2020
2019
5.138
1.739
6.877
-4.934
  5.927
 2.410
 8.337
      158 Jaarverslag 2020 - SNPS

   156   157   158   159   160