Page 157 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 157

Mutatie technische voorzieningen – Bruto pensioenregeling:
16. Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen
2020 2019
  1.205
 5.354
 118
 -8
 183
 1.953
 8.805
  Mutatie IBNR-voorziening 510 Mutatie levenslang partnerpensioen voorziening 4.534 Mutatie tijdelijk partnerpensioen voorziening 607 Mutatie wezenpensioen voorziening 96 Mutatie premievrijstellng bij arbeidsongeschiktheids voorziening -203 Mutatie ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen voorziening -
      5.544
 -4.480
 -4.325
 -8.805
 Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen - Bruto pensioenregeling
Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen - Netto pensioenregeling
Onder mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen zijn de mutaties opgenomen van de vordering op de herverzekeraar voor de
dekking van de IBNR-voorziening en de voorziening voor Levenslang
2020 2019
-3.450 -2.094
-5.544
  17. Mutatie voorziening toekomstige uitvoeringskosten
2020 2019
Bruto pensioenregeling 686 Netto pensioenregeling 750 1.436
Zie toelichting op de technische voorziening toekomstige uitvoeringskosten op de balanspost (8).
Partnerpensioen. Zie toelichting op het herverzekeringsdeel technische voorziening op de balanspost (2).
 266
 508
 774
   Jaarverslag 2020 - SNPS 157
   155   156   157   158   159