Page 156 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 156

14. Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers
2020
2019
52.565 1.459 22.285 3.303 79.612
  38.982
 1.306
 11.983
 4.648
 56.919
 Mutatie technische voorzieningen voor risico deelnemers:
Mutatie pensioenverplichtingen - Bruto pensioenregeling IDC Mutatie pensioenverplichtingen - Bruto pensioenregeling CVP Mutatie pensioenverplichtingen - Netto pensioenregeling IDC Mutatie pensioenverplichtingen - Netto pensioenregeling CVP
     Onder mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers zijn de mutaties opgenomen van de pensioenverplichtingen voor
risico deelnemers van de bruto
15. Mutatie technische voorzieningen
Mutatie technische voorzieningen - Bruto pensioenregeling Mutatie technische voorzieningen - Netto pensioenregeling
pensioenregeling en de netto pensioenregeling. Zie toelichting pensioenverplichtingen voor risico deelnemers op de balanspost (7).
2020
2019
3.450 2.094 5.544
 4.480
 4.325
 8.805
   Onder mutatie technische voorzieningen zijn de mutaties opgenomen van de IBNR-voorziening en de voorziening
voor de levenslang partnerpensioen. Zie toelichting op de technische voorziening op de balanspost (6).
156 Jaarverslag 2020 - SNPS


   154   155   156   157   158