Page 155 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 155

pensioenregeling, waaronder de kosten van pensioenbeheer en de kosten van vermogensbeheer voor rekening van het pensioenfonds. In 2020 bedroeg deze opslag € 1.367 duizend (2019: € 1.360 duizend).
Het pensioenfonds ontvangt als onderdeel van de premie een opslag ter dekking
van de pensioenuitvoeringskosten van de netto pensioenregeling, waaronder de kosten van pensioenbeheer en de kosten van vermogensbeheer ten laste van het pensioenfonds. In 2020 bedroeg deze opslag € 1.190 duizend (2019: € 1.023 duizend).
2020 Onafhankelijke accountant
Overig netwerk
Totaal
   73
 -
 -
 -
 73
 Controle van de jaarrekening Andere controlewerkzaamheden Fiscale advisering
Andere niet-controle diensten
73 -
- -
- -
- -
73 -
        2019 Onafhankelijke accountant
Overig netwerk
-
-
-
-
Totaal
   73
 -
 -
 -
 73
 Controle van de jaarrekening Andere controlewerkzaamheden Fiscale advisering
Andere niet-controle diensten
Deze werkzaamheden zijn zowel in 2020 als 2019 uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP.
In bovenstaande opstelling is de methode gehanteerd waarbij wordt opgegeven de in het boekjaar ten
laste gebrachte totale honoraria voor onderzoek van de jaarrekening en verslagstaten en de totale honoraria voor andere controleopdrachten, uitgevoerd door de externe accountant.
73
-
-
-
        73 -
Personeelsleden
Bij het pensioenfonds zijn geen werknemers in dienst.
Bezoldiging bestuurders
De bestuurders in dienst van Shell ontvangen geen bestuursvergoeding vanuit SNPS. De bestuurders niet in dienst van Shell krijgen een vergoeding vanuit SNPS, deze bedroegen over 2020 in totaal € 50 duizend (2019: € 47 duizend) en zijn verantwoord op de regel ‘Kosten Bestuur’ in de tabellen op de vorige pagina.
Jaarverslag 2020 - SNPS 155


   153   154   155   156   157