Page 154 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 154

13. Pensioenuitvoeringskosten
Bruto pensioenregeling 1.360 Netto pensioenregeling 1.023 2.383
2020 2019
 1.367
 1.190
 2.557
   2020 2019
  637
 140
 51
 810
 53
 73
 44
 96
 239
 87
 65
 2.295
 Pensioenuitvoeringskosten rekening pensioenfonds:
Kosten van Pensioenbeheer
  Administratiekosten IDC 509 Administratiekosten CVP 91 Kosten Bestuur 50 Kosten bestuursbureau 880 Adviseurs- en controlekosten m.u.v. accountantskosten 18 Accountantskosten 73 Toezichtskosten 26 Projectkosten 308 Communicatiekosten 83 Opleidingskosten 69 Overige kosten 14 Subtotaal kosten van pensioenbeheer 2.121
Kosten van vermogensbeheer t.l.v. pensioenfonds
Kosten van vermogensbeheer t.l.v. pensioenfonds 262
Subtotaal kosten van vermogensbeheer t.l.v. pensioenfonds 262
            262
 262
 2.557
   Totaal
De administratiekosten betreffen de kosten uit hoofde van pensioenbeheer zoals uitbesteed aan Achmea Pensioenservices N.V.
De directe kosten van vermogensbeheer bestaan uit de betaalde vergoedingen aan Achmea Investment Management
2.383
154 Jaarverslag 2020 - SNPS
B.V. in het kader van de uitbestedings- overeenkomst en de vaste vergoeding van de custodian.
Het pensioenfonds ontvangt
als onderdeel van de premie
een opslag ter dekking van de pensioenuitvoeringskosten van de bruto


   152   153   154   155   156