Page 153 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 153

12. Pensioenuitkeringen Pensioenuitkeringen naar regelingen 2020
Ouderdoms- pensioen
Bruto Pensioen- regeling IDC
-
Bruto Netto Pensioen- Pensioen- regeling CVP regeling IDC
49 -
- 134
- 16
- 42
49 192
Bruto Netto Pensioen- Pensioen- regeling CVP regeling IDC
25 -
- 75
- 12
- 254
25 341
Netto Pensioen- regeling CVP
86
24
-
118
228
Netto Pensioen- regeling CVP
44
-
-
215
259
Totaal
  135
 396
 37
 160
 728
  Partnerpensioen 238
Wezenpensioen 21
Overdracht aan
verzekeraar of - afkopen
259
Pensioenuitkeringen naar regelingen 2019
   Partnerpensioen 62
Wezenpensioen 16
Overdracht aan
verzekeraar of 12 afkopen
90
Bruto Pensioen- regeling IDC
-
Totaal
  69
 137
 28
 481
 715
 Ouderdoms- pensioen
    De post afkopen is de afkoop van pensioenen (2019: € 484,09) per jaar overeenkomstig de
die lager zijn dan € 497,27 Pensioenwet (artikel 66).
Jaarverslag 2020 - SNPS 153


   151   152   153   154   155