Page 152 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 152

2020
Life Cycle portefeuille Rente
Life Cycle portefeuille Match I
Life Cycle portefeuille Rendement
CVP Bruto
CVP Netto
2019
Life Cycle portefeuille Rente
Life Cycle portefeuille Match I
Life Cycle portefeuille Rendement
CVP Bruto
CVP Netto
Directe Indirecte beleggings- beleggings- opbrengsten opbrengsten
- 277
2 33
1.674 6.802
18 407
42 934
1.736 8.453
Directe Indirecte beleggings- beleggings- opbrengsten opbrengsten
38 1.230
2 21
1.874 32.024
22 432
45 916
1.981 34.623
Kosten van vermogensbeheer
-
-
-
-
-
-
Kosten van vermogensbeheer
-
-
-
-
-
-
Totaal
  277
 35
 8.476
 425
 976
 10.189
      Totaal
  1.268
 23
 33.898
 454
 961
 36.604
      In de jaarrekening zijn alleen de door het pensioenfonds direct betaalde kosten van vermogensbeheer op te nemen. De kosten van vermogensbeheer welke onderdeel uitmaken van
het beleggingsresultaat binnen de beleggingsportefeuilles zijn toegelicht in het bestuursverslag (‘look through’).
152 Jaarverslag 2020 - SNPS


   150   151   152   153   154